• Banierstraat 32, 9000 Gent
  • 09 228 90 55
  • info@cdfvzw.be
Logo
Decreet

Decreet_SCVW_Decreet Versie september 2013

 

Voorwaarden erkenning:

De vereniging:

  1. is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
  2. heeft minstens 50 werkende afdelingen of groepen, gespreid over minstens drie Vlaamse provincies waarbij in elke provincie minstens 10 aangesloten afdelingen of groepen actief zijn (Brussel-Hoofdstad telt als één Vlaamse provincie)
  3. beschikt over een registratiesysteem voor de registratie van de werking van aangesloten afdelingen of groepen (volgens vereisten van Vlaamse overheid)
  4. heeft doelstellingen waaruit de werking ten aanzien van de maatschappelijke activeringsfunctie, de culturele functie, de educatieve functie en de gemeenschapsvormende functie blijkt
  5. onderschrijft principes en regels van de democratie en van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en past ze toe in de werking
  6. geeft een bepalende inbreng aan vrijwilligers in het beheer en het beleid
  7. heeft een democratische en zelfstandige werking