• Banierstraat 32, 9000 Gent
  • 09 228 90 55
  • info@cdfvzw.be
Logo
Modeldocumenten

Document  
Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad  
FOD Justitie - Modelformulier VZW 1 (inschrijving/bekendmaking) Download
FOD Justitie - Modelformulier VZW 2 (wijziging van inschrijving) Download
FOD Justitie - TARIEVEN vanaf 1 maart 2016  

 

Document  
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media  
2016 Handleiding financiële verantwoording Decreet SCVW Download
2016 Model Afrekening 2015 - begroting 2016 SCVW Download
2016 Balans sjabloon SCVW Download

 

Document  
voor kleine vzw  
Model Afrekening 2015 - begroting 2016 Download