• Banierstraat 32, 9000 Gent
 • 09 228 90 55
 • info@cdfvzw.be
Logo
Berichten

Aangifte rechtspersonenbelasting 2016 elektronisch indienen

Ook dit jaar (aanslagjaar 2016, inkomsten 2015) zijn vzw’s verplicht hun aangifte in de rechtspersonen-belasting elektronisch in te dienen.  De elektronische aangiftes zijn al beschikbaar op de website biztax.be. De aangiftes moeten in de meeste gevallen ingediend worden vóór 28/09/2016. Vzw’s zullen hiervan waarschijnlijk niet meer schriftelijk verwittigd worden. U wacht dus best niet langer en dient best de aangifte zo snel mogelijk in.

Actueel
Indiening van aangiften via Biztax - verlenging van de indieningstermijn tot en met 5 oktober 2016 (27/09/2016)

 • Door vertragingen in de toepassing Biztax, is de indieningstermijn voor de aangiften, die normaal liep tot 28 september 2016, verlengd tot en met 5 oktober 2016.
  Deze verlenging geldt voor alle aangiften in de vennootschapsbelasting, in de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen, in te dienen via Biztax.

-------------------------------------------------

Algemene Vergadering CDF op 06 maart 2016

Geachte leden,                                                                               

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de Algemene Vergadering van Ç.D.F. v.z.w. “Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen- Cağdaş Dernekler Federasyonu”

Wanneer?      Zondag 06.03.2016 om 13:00

Waar?             ICC de Dialoog, Haachtsesteenweg 201, B-1030 Brussel

 

Op de agenda van de vergadering staat:

 • De 4 volgende uitgesloten verenigingen heeft het recht gehoord te worden door de Algemene Vergadering. I.v.m. hun uitsluiting.

  • Intereducatief fv, Jongerenschuur fv, Solidariteit fv, Sportschuur fv

 • Goedkeuring verslag van vorige AV 25.10.2015

 • Aanwerving en ontslagen lidorganisaties

 • Goedkeuring afrekening 2015 en begroting 2016

 • Goedkeuring Voortgangsrapport 2015

 • Stand van zaken CDF vzw

 • Varia

Volgende documenten die u hier kan downloaden zijn opgesteld in PDF-formaat

 1. Verslag AV 25.10.2015
 2. Afrekening 2015 
 3. Jaaroverzicht personeelskosten 2015
 4. Voortgangsrapport 2015
 5. Begroting 2016
 6. Accountantsverklaring 2015
 7. Volmacht formulier

Wij hopen op uw talrijke aanwezigheid. Gelieve het volmacht formulier terug te zenden indien u verhinderd bent.

 

Met vriendelijke groet,

Yesildag Melahat                                                                              Kiseleva Alla

Voorzitter                                                                                            Secretaris